Skovstrategi 2020

Skovstrategi 2020

Svendborg Kommunes skovstrategi 2020.

Skovstrategien beskriver de kommunale skoves særlige værdier, og hvordan byrådet ønsker skovene udviklet og anvendt fremover. Strategien opstiller overordnede mål for udviklingen i skovene og principper for forvaltningen. Strategien indeholder også specifikke målsætninger for de enkelte skove, hvor de mange interesser er afvejet og prioriteret. På baggrund heraf udarbejdes 50-årige forvaltningsplaner for hvert skovområde. Heri beskrives, hvordan den enkelte skov skal forvaltes for at nå strategiens målsætninger. Der er medtaget skove, der er større end 0,5 ha. Hertil kommer et par mindre arealer, som historisk set har været regnet som skov gennem mange år.

Forvaltningsplanerne er et styringsværktøj for kommunens medarbejdere, men det er også her, hvor man som borger kan se, hvad kommunen har planlagt på kort og langt sigt for lige netop den skov, man bruger. Senest i 2030 foretages en evaluering af indsatser og resultater, og det vurderes, om der er behov for en revision af strategien og forvaltningsplaner. Skovstrategien er udarbejdet i forlængelse af kommunens strategi for Natur og Friluftsliv og indgår i Bæredygtighedsstrategiens realisering af FN’s verdensmål. Skovstrategien og forvaltningsplanerne er udarbejdet i et samarbejde mellem Miljø- og Naturudvalget samt Teknik- og Erhvervsudvalget. I processen har Det Grønne Råd været inddraget og hørt, og der har været afholdt et borgermøde med workshops. Forstkandidat Peter Friis Møller, Skov- og Naturrådgivning har været skovfaglig konsulent for kommunen. Svendborg Museum har beskrevet skovenes kulturhistoriske elementer og er kommet med anbefalinger til bevaring.

Du kan finde Skovstrategien her