Natur og Friluftslivs Strategi 2019-2030

Natur og Friluftslivs Strategi 2019-2030

Svendborg Kommunes Natur og Frilufts Strategi.

Strategien rummer indledende baggrundsafsnit om naturen og friluftslivet i Svendborg Kommune samt syv indsatsområder med forklaringer, målsætninger og handlinger. Handlingerne er delt op i henholdsvis handlinger, der er sat i gang og som pågår, og nye handlinger. Nogle handlinger bidrager til at styrke flere indsatsområder, men fremgår kun et sted i strategien. Nogle handlinger er konkrete og vil kunne gennemføres umiddelbart, andre har en længere tidsramme og modningstid med udvikling af idé til projekt.

 

Du kan finde Natur og Frilufts strategien her