Bæredygtighedsstrategi 2020

Bæredygtighedsstrategi 2020

Her kan du finde Svendborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2020-

I Svendborg Kommune arbejder vi med et helhedsorienteret bæredygtighedsbegreb. Det betyder, at vi arbejder for, at kommunen er i økonomisk, social og miljømæssig balance. Vi definerer derfor bæredygtighed ved, mindst mulig miljøpåvirkning, økonomisk balance og at sociale forhold tilgodeses Naturen i Danmark er under pres. For at bevare en biologisk mangfoldighed er det nødvendigt at sikre og forbedre kvaliteten i de eksisterende naturområder og skabe større og mere sammenhængende naturområder. I Svendborg Kommune har vi værdifulde naturområder, men en stor del af vores naturområder er relativt små, artsfattige og ligger spredt. Sammenlignet med resten af Fyn og landet som helhed udgør de beskyttede naturtyper i Svendborg Kommune en mindre del af landskabet. Der i Svendborg Kommune registreret 118 arter, som er truede eller sårbare.

Du kan finde Bæredygtighedsstrategi 2020 her