Renovering af grønt område i Oure

Nyhede 1
20. maj 2021 - subsiteadmin

Renovering af grønt område i Oure

På hjørnet af Landevejen og Østervangen i Oure ligger et grønt areal. Arealet bruges mest til gennemgang og bestod frem til 2019 af en mindre rødgranbevoksning og tætklippet græs. I 2019 fældede vi rødgranerne, som alle så tjavsede og misplacerede ud og og skabte en del skygge på arealet.
Vi afholdt herefter et møde med beboerforeningen i området samt Skolerne i Oure, for at få en pejling på, hvilke ønsker, der var til områdets anvendelse.

I 2020 plantede vi træer på arealet. Vi har plantet en trærække på fem søjleeg langs vejen til at matche de søjleeg, skolen har stående på modsatte side af vejen. Vi har plantet tre kejserlind inde midt på arealet, da disse kan blive store og smukke og har en gavnlig effekt på biodiversiteten. Sidst har vi plantet en stor fransk bjergfyr ude på hjørnet ved Landevejen, så den kan ses, når man kommer kørende.

Det er meningen, at beboerne i området kan pynte denne til jul og anvende stedet som et samlingspunkt. Der er også placeret et bænkesæt, som indbyder til ophold på arealet. På arealet, der før var dækket er rødgran, er sået blomsterfrø fra hjemmehørende arter. Blomsterne skal skabe liv og farve og danne rum på arealet, så det bliver mere indbydende at tage ophold.